Autorizovaný inspektor - stavební povolení, kolaudace, poradenství

Ing. arch. Pavel Rada - jmenován autorizovaným inspektorem dle stavebního zákona

Autorizovaný inspektor nabízí alternativu k získání stavebního povolení. Autorizovaný inspektor je oprávněn na základě smlouvy se stavebníkem: provést kontrolu projektové dokumentece / osvědčit způsobem stanoveným v § 117, že navrhovaná stavba nebo změna stavby před jejím dokončením ( § 118 ) může být provedena / provést závěrečnou kontrolní prohlídku stavby / zpracovat odborný posudek ( certifikát ) pro vydání kolaudačního souhlasu ( § 122) / dohlížet na provádění stavby.

Osvědčení o jmenování autorizovaným inspektorem

Rádi pomůžeme i
s Vašim projektem

+420 539 050 656