Autorizovaný inspektorStavební povolení, kolaudace, poradenství

Ing.arch. Pavel Rada

jmenován autorizovaným inspektorem dle stavebního zákona

Autorizovaný inspektor nabízí alternativu k získání stavebního povolení. Autorizovaný inspektor je oprávněn na základě smlouvy se stavebníkem: * provést kontrolu projektové dokumentace stavby * osvědčit způsobem stanoveným v § 117, že navrhovaná stavba nebo změna stavby před jejím dokončením (§ 118) může být provedena * provést závěrečnou kontrolní prohlídku stavby * zpracovat odborný posudek (certifikát) pro vydání kolaudačního souhlasu (§ 122) * dohlížet na provádění stavby

Jmenovací listina

Ing. arch. Pavel Rada číslo autorizace 0005

Jmenovací listina Ing. arch. Pavel Rada