Hückelovy vilyrekonstrukce památkově chráněného objektu

místo: Nový jičín
vyzvaná architektonická soutěž 2018