MATEŘSKÁ ŠKOLA NA MARNĚNOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

místo: Praha 6
Architektonická soutěž 2018 - nejvyšší odměna