Skroluj

Rekonstrukce Nové scény a Provozní budovy Národního divadla

Místo Praha
Fáze projektu Projekt pro stavební povolení
Rok 2021
Program Rekonstrukce Nové scény a Provozní budovy Národního divadla
Zastavěná plocha 2 700 m2

Soubor staveb ND - Nové scéna od Karla Pragera a provozní budova od Pavla Kupky je předmětem zásadní modernizace. K rekonstrukci přistupujeme citlivě, jako k významné památce brutalistní architektury 20.století. Stavby jsou památkově chráněny.Objekty se nachází na klíčovém, urbanisticky exponovaném místě v centru Prahy v těsné blízkosti Vltavy.Cílem rekonstrukce je náhrada již zastaralých technologií a zlepšení provozních vazeb, při zachování dobových hodnot a kvalit exteriéru a interiéru. Vnější podoba obou objektů je zachována. Předmětem rekonstrukce jsou převážně vnitřní prostory napříč všemi podlažími, včetně změny komunikačních vazeb kolem objektu a zkvalitnění zásobovacího provozu. Významně se zlepší přístupové možnosti do budov a propojení návštěvníků s piazzettou. Hlavním rezonujícím bodem je přestavba divadelního sálu jako multifunkční prostory, včetně nových technologií reagujících na aktuální i budoucí vývoj jevištní scény. Variabilní uspořádání hlediště i jeviště, proměnná akustika a nejnovější technologie v provazišti. Úpravy interiéru respektují a rozvíjí historické kvality objektu. Není snaha atmosféru prostor dle soudobých trendů předělat, ale naopak dotvářet, aby vznikla harmonie mezi historickými a současnými hodnotami. 

Rádi pomůžeme i
s Vašim projektem

+420 539 050 656