Skroluj

Areál BVV a navazujících území

Místo Areál BVV Brno
Fáze projektu Architektonická soutěž / Urbanistická studie
Rok 2017
Program Urbanistické řešení areálu brněnských veletrhů s navazujícím území
Zastavěná plocha 1.280.800 m2

-    soudobé zapojení areálu výstaviště do organizmu města
-    otevření nového veřejného prostoru, zpřístupnění historické části areálu veřejností
-    trvale veřejně přístupné památkově chráněné stavby původních pavilonů dostanou novou kulturně-vzdělávací funkci
-    posílení urbanistických a architektonických hodnot areálu - prodloužení historických a kompozičních os 
-    posílení výstavní funkce areálu a technického zázemí výstaviště, posílení dopravní obslužnosti a parkování
-    nové využití dlouho neřešeného území - nová výstavba multifunkční sportovní haly a  areálu Expo City
-    nový systém pěších a cyklistických tras spojený s lesoparkem Riviera, propojení Pisárek s kampusem Masarykovy univerzity v Bohunicích lanovkou
-    nové pěší bezbariérové propojení v ose z ulice Lipová přes Expo City na Riviéru

Rádi pomůžeme i
s Vašim projektem

+420 539 050 656