Skroluj

Provedeme vás od nápadu k realitě.

25letá praxe v přípravě a realizaci staveb.

Proč my?

Našim klientům nabízíme kompletní servis projekční kanceláře vedené architektem s 25 letou praxí v přípravě a realizaci staveb s nejrůznější funkcí. Pokud nás klient vyhledá na počátku své úvahy o stavební aktivitě a projdeme společně celým procesem přípravy a realizace stavby až do začátku užívání hotového díla, odevzdáme mu 100% své profese.

Pokud klient začal svoji stavbu připravovat sám a došel na rozcestí, umíme ukázat správný směr a pokračovat společně. Nabízíme spolupráci při vypracování investičního záměru, při projednání stavebního záměru se státní správou, při vypracování smluv s dodavateli.