Skroluj

Náměstí Jihlava

Místo Jihlava
Fáze projektu architektonická soutěž - návrh
Rok 2018
Program návrh rekonstrukce náměstí

Ponechává se historické dělení na Horní a Dolní náměstí. Ve střední části je navrženo tržiště s modernizací Prioru. Rozšířuje se pobytový parter u fasád domů, přeloží se původní historická dlažba do stupňů a doplní se stromy alejí. Preferuje se bezbariérovost pěších a cyklistů při regulaci dopravy. MHD se přesune k historické stopě tramvaje a propojí ulici Znojemskou a Komenského. Posune se zásobovací rampa Prioru. Vznikne „Alej osobností“, osadí se nové vodní prvky a osobitě navržený mobiliář.

Rádi pomůžeme i
s Vašim projektem

+420 539 050 656