Skroluj

Revitalizace Náprstkova muzea

Místo Praha, Horní Počernice
Fáze projektu Projekt pro stavební povolení
Rok 2021
Program Novostavba centrálního depozitáře v Horních Počernicích
Zastavěná plocha 3000 m2

Návrh nového centrálního depozitáře vychází z investičního záměru (2013), ze studie proveditelnosti (2016) a následných upřesnění a konzultací se zadavatelem. Prostor určený k výstavbě Centrálního depozitáře se v areálu NM nachází na jihovýchodní části pozemku, s ohledem na přilehlou funkční plochu lesa, v nedaleké blízkosti vstupu do areálu. Objekt je složen ze dvou obdélníkových hmot. Hmota administrativy a hmota depozitáře.Navrhovaný objekt se skládá ze dvou podélných hmot, administrativní a depozitární části, kdy jedna lehce vystupuje před druhou. Na rozhraní těchto hmot se od 2.NP nachází atrium, které zajišťuje prosvětlení vnitřní dispozice objektu. Zastavěná plocha je 3073 m2, obestavěný prostor 49 294,30 m3.

Rádi pomůžeme i
s Vašim projektem

+420 539 050 656